Si Eric Garcetti ay isang ikaapat na henerasyong Angeleno at ang ika-42 na Mayor ng Los Angeles. Pinanganak at lumaki sa Valley ng San Fernando — anak siya ng mga lingkod bayan at apo at apo sa tuhod ng mga imigranteng galing Mexico at Silangang Europa —


ang buhay ni Mayor Garcetti ay hinubog ng malalim na pangako sa mga pangunahing pagpapahalaga ng hustisya, dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao.

Ang mga ideyal na ito ay nagbibigay-lakas sa walang-tigil na pagnanais ng Mayor na matugunan ang ating karaniwang katungkulan: na makapagbigay sa mga bata at mga pamilya ng lahat ng lahi, paniniwala, pinagmulan, at pinagkakakitaan ng pagkakataong makamit ang magandang edukasyon, mamuhay sa ligtas na mga kalye, kumita ng sapat na sahod, lumanghap ng sariwang hangin at uminom ng malinis na tubig, makatanggap ng abot-kayang pangangalang medikal at pangangalaga sa bata, at makapagtaguyod ng ninanais nilang kinabukasan.


Nakararanas ang mga Angeleno ng mga kapansin-pansing resulta mula sa kanyang pananaw at pamumuno: nanguna at nanalo ang Mayor sa kampanya upang maipasa ang pinakamagiting na lokal na inisyatiba sa imprastraktura sa kasaysayan ng Amerika, ang pagpopondo sa minsan-sa-isang-henerasyon na pagpapalawak ng pampublikong transportasyon. Inilunsad niya ang L.A. College Promise (Pangako ng Kolehiyo ng L.A.), Isa sa mga pinaka-ambisyosong programa — pinaglilingkuran nito ang mahigit 15,000 na mga mag-aaral, na karamihan ay nilalabanan ang kahirapan at una sa kanilang pamilya na umabot sa pangarap nila ng mas mataas na edukasyon. Hinaharap niya ang krisis ng kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pangunguna sa isang walang-katulad na rehiyonal na alyansa na nangangakong tanggalin ang mga tao sa kalye at wakasan ang namamalaging kawalan ng tirahan. Naglagay siya ng mas maraming pera sa bulsa ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapataas ng minimum wage sa $15 para sa isang oras, at pagbawas ng mga buwis sa mga negosyo para makatulong sa makasaysayang pagbawi sa ekonomiya na nagdulot ng pinakamataas na bilang ng mga trabaho sa mga pamanang industriya (legacy industries) tulad ng libangan at aerospace. At sinimulan niya noong 2018 ang makasaysayang tambalan kasama ang sektor ng pagkakawanggawa para pagandahin ang humigit kumulang na 350 athletic court sa buong lungsod — bilang suporta sa kanyang plano para sa pangkalahatang isports at programa sa ehersisyo na libre at lokal para sa lahat ng mga bata sa Los Angeles. 


Ang pamumuno ng Mayor ay may pambihirang epekto sa bansa at sa buong daigdig: tinipon niya ang humigit 400 na mga mayor ng mga lungsod sa Amerika na tanggapin ang kasunduan ng Paris Climate matapos umurong ang Administrasyong Trump sa pagkakasundo. Pinangunahan niya ang unang National Day of Action on Immigration (Pambansang Araw ng Pagkilos Para sa Imigrasyon), at nagtalaga ng walang-kaparis na lokal na mapagkukunan upang makapagbigay sa mga Dreamer at iba pang tulong legal para labanan ang pagpapadeport. Nilagdaan niya ang pinakamakapangyahirang retrofit na batas (pagsusog ng lumang batas ayon sa pangangailangan sa kasalukuyan) ng Amerika sa paglindol upang maprotektahan ang buhay ng libu-libong tao mula sa likas na sakuna. At matagumpay rin niyang pinamunuan ang pag-bid upang dalhin ang 2028 Summer Olympic at Paralympic Games sa Estados Unidos sa unang pagkakataon sa loob ng nakalipas na 30 taon. Siya ay nanirahan at nakapagtrabaho sa Europa, Asya, at Aprika at nagtalaga ng kauna-unahang Kinatawang Mayor para sa Ugnayang Pandaigdigan ng Los Angeles upang palawakin ang daigdigang pakikipag-ugnayan ng L.A. at makapagganyak ng mas maraming trabaho, oportunidad sa ekonomiya, kultura, edukasyon at mga bisita sa lungsod. 


Sa pagtanggap ni Mayor Garcetti ng mga malalaking hamong ito, binago rin niya ang pagbibigay ng pamahalaang lungsod ng mga pinaka-pangunahing serbisyo. Simula noong Hulyo 2013, nakapagsemento ang L.A. ng 14,750 milya ng kalsada; kinalahati ang karaniwang tagal ng pagkukumpuni ng mga sirang kalsada; nagpatibay ng planong may halagang $1.4 bilyon para ayusin ang bawat bangketa sa bawat komunidad, at lubhang pinalawak ang bilang ng mga puno sa mga kapitbahayan sa buong lungsod. Binuo niya ang Clean Streets L.A. – isang pagtatasa sa bawat bloke ng 9,100 milya ng mga kalye na kinilala ang mga kapitbahayan na may pinakaraming pangangailangan, at inuuna ang pagbibigay ng mga mapagkukunan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinalaga ang L.A. bilang lungsod na may pinakamabuting pagpapatakbo ng inisyatibang Bloomberg What Works Cities at naging numero uno na lungsod ng enerhiyang solar ang L.A. sa Amerika.


Nagsimula ang serbisyo ng Mayor sa pamahalaan sa Konseho ng Lungsod ng L.A., kung saan nagsilbi siya ng apat na termino bilang Pangulo ng Konseho bago mahalal na Mayor noong 2013 at mahalal muli noong 2017 na may pinakamalawak na pagkapanalo sa kasaysayan ng Los Angeles.


Bukod pa sa paglilingkod niya sa Munisipyo, nagsilbi si Mayor Garcetti bilang intelligence officer sa Navy Reserve ng Estados Unidos, at nagturo sa University of Southern California at Occidental College.


Nakamit ng Mayor ang kanyang B.A. at M.A. mula sa Columbia University, at nagaral bilang Rhodes Scholar sa Oxford University, at pati na rin sa London School of Economics. Siya rin ay isang jazz pianist at photographer. Siya at ang kanyang asawa, Unang Ginang Amy Elaine Wakeland, ay ang mga nagmamalaking magulang ng kanilang anak na si Maya, at naging mga foster parent nang mahigit isang dekada.